Vyhledávání
Podrobné vyhledávání

J.D.S. - Produkty Mrtvého moře
Kvalita a dobrá cena


J.Malki - Products
Tradice a kvalita

   

Pro zobrazení video klipu klikni
Video WMV (3,92MB)


Presentation in english (PDF)
Product catalog (280kB)

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu mrtvémoredoma.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platných telefonních čísel a e-mailových adres. Po objednání zboží vám přijde na vaši e-mailovou adresu potvrzení vaší objednávky. Zboží, které si telefonicky popř. e-mailem nemůžeme ověřit, nebudeme odesílat.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
6. Vyplněním závazné objednávky v rámci našeho internetového obchodu mrtvemoredoma.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání novinek.

Záruka

1. Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Reklamační řád

1. Je-li nutné zboží reklamovat z důvodu vady zboží, prosíme, kontaktujte nás bez zbytečných odkladů, nejlépe elektronickou poštou - viz. kontaktní formulář.
2. Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit doporučeně na adresu prodejce. Zboží musí být včetně dokladu o zakoupení a musí být v původním, neporušeném obalu.
3. Záruční doba se počíná dnem expedice zboží.
4. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
5. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu Česká pošta, sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte !
6. V případě, že kupující reklamuje zboží které nemá vadu je povinnen před převzetím zboží uhradit náklady spojené s dopravou a vyřízením reklamačního procesu.
7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
8. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, internetové stránky : www.coi.cz

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal.
Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené a poštovné pokud bylo účtováno (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
a) vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce. V případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
b) nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako cenný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.
Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny poštovní poukázkou (složenkou) s odečtením poplatku za tuto službu nebo po předchozí dohodě bankovním převodem a to nejpozději do 30 dnů.

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Doprava zboží

1. Zákazníkům je zboží zasíláno Českou poštou.
2. Poštovné za dobírku je 130,- Kč, balné si neúčtujeme.
3. Pokud je hodnota objednávky vyšší než 1000,- Kč včetně je poštovné 0,- Kč.
4. Zboží zasíláme pouze po území České republiky. Dodání mimo Českou republiku řešíme individuálně.

Košík
Počet položek: 0
Cena: 0 Kč

Výhodná nabídka

Přírodní minerální koupelová sůl z Mrtvého moře 25 kg

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme z důvodu velkého zájmu o Přírodní minerální koupelovou sůl z Mrtvého moře rozšířili sortiment o : J.D.S. Přírodní...

jsme na facebooku

Člen Spolku břevnovských živnostníků